Ortodonti Nedir?

Ortodonti Nedir?

Ortodonti nedir ? Diş Hekimliği’nin bir dalı olan ortodonti, diş ve çene iskeletinde oluşan problemlerle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Ortodonti, ilgili olduğu alan için teşhis, tedavi ve önleme çalışmalarının tümünde yer alır.

Ortodonti, fiziksel ve estetik problemleri kapsar. Baş ve boyun bölgesinde yer alan iskelet sisteminde ortaya çıkabilen, Ortodontik problemlerin ihmal edilmesi, gelecekte tedavinin güçleşmesine ve estetik kaygıların büyümesine sebep olabilir. Kişilerin ortodonti tedavilerine karşı oluşan genel kaygılarıyla beraber bu problemleri ihmal etme eğiliminde olmalarına karşın; doğru bir ortodonti uzmanı ile sürdürülebilecek çalışmalar, ağrısız ve estetik olarak en başarılı şekilde sonuçlandırılabilir.

 Ortodontist Kimdir?

Ortodontist uzmanı, üniversitelerin Diş Hekimliği fakültelerinde 5 yıl lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 4-6 yıl süreyle ortodonti departmanlarında uzmanlığını almış kimsedir. Ortodontist uzmanı, diş ve çene iskeletinde ortaya çıkan problemlerle ilgili teşhis, tedavi ve koruyucu çalışmaları sürdürür.

Ortodontik problemler, hem estetik hem de fiziksel olarak kişide rahatsızlık uyandıracak sonuçlara sebep olabilir. Bu yönüyle ortodontik problemlerin önlenmesi ve tedavi edilmesi, özenli ve sabırlı olunması gereken bir süreçtir. Tedaviyi sürdürecek hekimin, ortodonti alanında uzmanlaşmış olması gerekir. Bir ortodonti uzmanı ile çalışırken, hekimin uzmanlık diplomasıyla beraber, il sağlık müdürlüğünden alınmış çalışma izninin de olduğundan emin olunmalıdır.

En yakın uzman ortodontistlerin kayıtlarına ulaşılabilmesi için, Türk Ortodonti Derneği, derneğin resmi web sitesinde, ortodontistlerin adres ve iletişim bilgilerini vermektedir. Sitede, bulunulan bölgedeki ortodonti uzmanlarının listesine ulaşarak, en uygun uzmanı bulmak mümkündür.

 Ortodontik Problemler Neden Kaynaklanır?

Ortodontik problemler çoğunlukla genetik olarak aktarılır. Özellikle iskelet ve diş yapısındaki anomaliler ve bozukluklar, genetik aktarım neticesinde, çocuğun gelişim süreci boyunda ortaya çıkabilirler. Genetik aktarım, aile geçmişinde gözlemlenebildiği için, özellikle risk faktörü taşıyan çocukların süt dişlerinin çıktığı dönemden itibaren, ortodonti kontrollerine alınması önemlidir. Bu dönemde sürdürülen ihmaller, bireyin ilerleyen yaşlarında belirgin diş ve çene sorunları yaşamasına yol açabilmektedir.

Doğum sırasında ortaya çıkan anomaliler de, ilerleyen dönemde ortodontik problemler şeklinde görülebilirler. Çene ve iskelet yapısında gelişim bozukluklarına ve düzensizliklere sebep olabilecek anomaliler, çocuğun erken yaşlarından itibaren ortodonti kontrolünde saptanmalıdır.