Porselen Kuron ve Köprüler

Porselen kuronlar tek bir dişin üzerine yapılan kaplamalardır. Büyük dolgusu olan dişlerde, kırık dişlerde,kanal tedavili dişlerde ya da estetik nedenlerle kaplanması gereken dişlerde kullanılır. Ayrıca implant yapılan bölgede implant üzerinde de kullanılmaktadırlar.

Köprüler ise diş eksikliklerinde, eksik dişin önünde ve arkasındaki dişlerde dahil edilerek yapılan protezlerdir. Dişsiz alana komşu olan dişler küçültülerek, eksik diş bu küçültülen dişlere yapılan kaplamalara bağlanır.

Porselen kuron ve köprülerde metal destekli porselenler, zirkonyum destekli porselenler ve tam porselenler kullanılmaktadır.

BUY NOW