Şişli Ortodontist

Home / Şişli Ortodontist

Şişli Ortodonti Kliniği Dent B&B

Şişli ortodontist klinikleri sizin yaşam standartlarınızı artırmak ve eski diş sağlığına kavuşmanızı sağlamak için alanında uzman doktorları ile hizmet vermektedir. Siz de kendinize en uygun kliniği seçerek tedavi sürecine başlayabilirsiniz.

Şişli ortodonti kliniği ile sizde dişlerinizdeki çarpıkları ve eyiklikleri düzelttirebilirsiniz. Kliniğimiz Şişli merkez konumdadır ve toplu taşıma alanlarına yakındır.

Doktorlarımız sektörde 10 senelik tecrübeye sahip işinde uzmandırlar.

Ortodonti Nedir?

Beşiktaş Ortodontist

Ortodonti aslında Yunanca’dan gelmektedir. Ortho düzgün anlamına, odons ise diş anlamına gelmektedir. Ortodonti nedir sorusunun cevabına gelecek olursak kısaca çarpık ya da yamuk dişlerin düzeltilmesi ve çene kemiği ile dişlerin doğru bir şekilde yerleşmesi anlamına gelmektedir. Çene ve yüz bölgesinde ki bozuklukların teşhisi ve tedavisi ortodonti biliminin inceleme alanına girmektedir.

Yüz bölgesi vücudumuzun en önemli kısmı olduğu için bakımı oldukça önemlidir. İnsanlar diş sağlığını ve bakımını önemsiz gibi görse de durum öyle değildir. Diş hastalıklarını beraberinde pek çok hastalığı da getirebilir

Dişlerdeki Çarpıklıkların Nedenleri

Diş çarpıklığı, çoğu zaman kötü bir görüntüye sebep olmasının yanında insanların konuşmasını etkileyebilmektedir. Bu durumdan kurtulmak için ortodontik bir tedavi süreci geçirilmesi gerekir. Dişlerde görülen çarpıklığın nedenleri arasında aşağıdaki durumlar yer alabilir.

  • Bu nedenlerin en başında genetik unsurlar yer almaktadır. Çene boyutu ve dişlerin genişliği çene gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum solunum yollarını etkilemektedir ve ilerleyen süreçte ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir.
  • Dişlerde görülen çarpıklığın bir diğer nedeni süt dişlerinin zamanından önce çekilmesidir. Süt dişleri alttan gelecek olan kalıcı dişlerin yerini doldurarak çarpıklığı önlerler. Zamanından önce çekilen süt dişleri kalıcı dişlerin çıkma yönünü değiştirir ya da diş hiç çıkmayabilir.
  • Süt dişlerinde görüle çürükler çarpıklığın bir diğer sebebidir. Bu çürükler zamanında tedavi edilmezse çürüyen diş kadar boşluğa kayarak çarpıklaşır.

Diş Çarpıklığı Tedavisi

Diş çarpıklığı tedavisi, ortodonti alanının içerisinde yer almaktadır. Alanında uzman doktorların koyduğu teşhis ile uygulanacak tedavi yolu izlenir. Diş çarpıklığı tedavisinin en sık uygulanan ve en bilinen yolu diş teli takmaktır. Bu yöntem ilk başlarda çok acı verici ve hasta açısından zor olabilir. Geliştirilen son yöntemler arasında şeffaf aparey yöntemi yer almaktadır. Diş teli takmak istemeyen hastalar için şeffaf

Şişli ilçesi

Şişli`nin tarihi, İstanbul`un kuruluşundan günümüze kesintisiz süren tarihi gelişmesinde, kentin biçimsel değişikliklere uğradığı, köklü dönüşüm geçirdiği önemli kırılma noktalarından biri olan Osmanlı Devleti`nin batı etkisi altına girişiyle başlar.

Şişli`nin tarihi evrimi, büyük ölçüde Beyoğlu`nun tarihi evrimine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Beyoğlu nasıl Avrupa tarzında bir yerleşim olmuşsa, onun doğal bir uzantısı olarak gelişen Şişli de aynı özellikleri taşımış, Osmanlı Devleti`nin batılılaşma sürecine girişinin etkisiyle biçimlenmiş ve büyümüştür.

İstanbul`un son dönem yerleşimlerinden biri olan Şişli İlçesi özellikle 20. yy.`ın ikinci yarısından sonra olağanüstü bir büyüme sürecine girmiş; çok kısa bir zaman içinde İstanbul`un görece eski yerleşimlerinden biri olmuştur.

İstanbul kent yapısında dönüşümler sağlayan, özellikle de Şişli`nin gelişmesine önemli katkısı olan büyük Askeri Kışlalar ilk kez 18. yy.`da inşa edilmiştir.

Şişli`yi önemli derecede etkileyen ve genelde İstanbul`un dokusunda dönüşümlere neden olan sarayları, kışlaları, hükümet daireleri, okul ve hastanelerin ardı ardına yapıldığı Tanzimat sonrası dönemi ve gelişmeyi üç etkene bağlamak mümkündür.

1. Askeri ihtiyaç
2. Garp tarzında hükümet teşkilatı yapılması
3. Teba arasında eşitliğin ve ticarette serbestinin kabulüdür.

Tanzimatla birlikte, Osmanlı`da öğretim-eğitim ve sağlık alanlarındaki düzenlemeler hız kazanmıştır. Harbiye, Maçka`daki Mektebi Hayriye daha sonra okula dönüştürülecek olan Florance Nightingale önemli kurumlar olurken, Şişli`de eğitim-öğretim ve sağlık kuruluşları asıl azınlıklarca gerçekleştirilmiştir. Fransız Lape ve Pasteur Hastaneleri, Notre Dame de Sion ve Saint Michel okulları, Ermeni Surp Lusavorçiyan, Mihitaryan ve Nor Tıbrota okulları, Surp Agop Hastanesi,Surp Vartana Kilisesi, Bulgar Hastanesi bu dönemin önemli kuruluşlarıdır. Pangaltı`nın düzenlenmesi ile metruk hale gelmiştir.

Osmanlı Devleti`nin çözülme ve çökme sürecine girdiği 19. yy. sonu ile 20. yy. ilk çeyreğinde Şişli, trajik bir zıtlıkla tarihinin görkemli dönemlerinden birini yaşamıştır. İmparatorluğun çöküşünü sağlayan sosyo – ekonomik nedenler, Beyoğlu ve Şişli İlçesi gelişim dinamiği olmuştur. 20. yy.`ın başlarında, Şişli`nin özellikle Teşvikiye ve Nişantaşı semtleri, saraya mensup kişilerin ve yöneticilerin konakları ile doludur. Cumhuriyet dönemi, İstanbul`a olduğu kadar Şişli`ye de tarihsel dönüşümün etkenleri yanında, iki önemli belirleyici daha getirmiştir. Bunlardan birincisi, başkentin Ankara`ya taşınması, ikincisi ise ardı ardına birçok kent planının yapılmasıdır.

TELEFONLAR

Tel: 0212 230 30 70
Whatsapp & GSM: 0537 969 71 98

HEMEN ARAYIN